En kilometer
En kilometer(denne side er optimeret til en meget stor monitor med en lille opløsning)
Besøg også centime.ter.dk og me.ter.dk